ציור בנוף-הירקון
ציור בנוף-תל-אביב
ציור בנוף
ציור בנוף
גלית אלפרט-ציור נוף בירקון
המרכז לציור נוף אורבני וטבע.
שולי רוגל-נוף יפו
מציירים בירושלים
מציירים בירושלים
אבי שני
אבי שני -רישום-ציור בנוף
מציירים בירקון-המרכז לציור נוף אורבני וטבע.
מציירים בירקון-המרכז לציור נוף אורבני וטבע.
רחל ורד -רישום בצבעי עיפרון
רחל ורד -רישום בצבעי עיפרון
רחל ורד -רישום בצבעי עיפרון
ציור בנוף-יפו
ציור בנוף
המרכז לציור נוף אורבני וטבע.
מציירים בפאריס
מציירים בחוף תל-אביב
ציור בנוף
מציירים בקסריה-במוזיאון "ראלי"
תערוכת תלמידים-בסטודיו באבן יהודה
מציירים בירקון-תל-אביב
מציירים בירקון-תל-אביב
מציירים במרכז סוזאן דלל-תל-אביב
שולי רוגל
אתי זינגר
שולי רוגל סירה בירקון
שולי רוגל -מציירים בירקון
אתי זינגר
גלית אלפרט-ציור נוף בירקון
גלית אלפרט-ציור נוף בירקון
גלית אלפרט- מציירים בבבלי
שולי רוגל
שולי רוגל